Teekkarien LVI-kerhon sääntömääräisen vuosikokouksen jatkokokous 2020

Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
Date(s) - 23/09/2020
18:00 - 23:00

Tapahtumapaikka
Vaasankadun kabinetti ja sauna


 

Tervetuloa Teekkarien LVI-kerhon sääntömääräiseen vuosikokouksen jatkokokoukseen, joka järjestetään ke 23.9.2020 klo 18 alkaen!

Arvoisat Teekkarien LVI-kerho ry:n jäsenet,

Teekkarien LVI-kerhon sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.3.2020 poikkeustilan takia minimivahvuudella. Tarkoittaen, että kokoukseen osallistui ainoastaan puheenjohtaja ja sihteeri. Tuolloin kokouksessa siirrettiin kaikki päätöksenteko jatkokokoukseen, joka pidetään nyt 23.9.2020 klo 18, Vaasankadun kabinetti ja sauna -tilassa osoitteessa Vaasankatu 10, 00500 Helsinki.

AYY:n ohjeita noudattaen paikan päälle tulevien osallistujien määrä on rajoitettu 20 henkilöön. Jatkokokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksillä Microsoft Teamsin kautta linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc3ZmYwZDMtMjMxNy00ZDBmLTgyZDctZGY2NzBhMTBiYjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2c%22Oid%22%3a%22b800005a-de89-47f7-a787-2c165c15f2ed%22%7d. Fyysisesti paikan päälle tulevien osallistujien tulee ilmoittautua vuosikokouksen jatkokokoukseen. Ilmoittautuminen aukeaa 16.9.2020 klo 18 tämän sivun alaosassa ja sulkeutuu 23.9.2020 klo 18.

Kokouksessa on paikan päällä tarjolla ruokaa ja juomia.

Kokoukseen osallistuminen vaatii vuoden 2020 jäsenmaksun suorittamista ennen kokousta.
Jäsenmaksun maksutiedot:
Tilinumero: FI65 1309 3000 2012 51
Saaja: Teekkarien LVI-kerho
Summa: 5,00 €
Viite: 20200

Mitä: Teekkarien LVI-kerhon sääntömääräisen vuosikokouksen jatkokokous.
Missä: Vaasankadun kabinetti ja sauna, Vaasankatu 10, 00500 Helsinki.
Milloin: 23.9.2020, klo 18.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on erityisen tärkeää, että tapahtumaan ei osallistuta kipeänä, oireisena tai jos on epäilys koronavirukselle altistumisesta. Tapahtumassa tulee noudattaa asianmukaisia turvavälejä ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Kokouksen esityslista alla.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
a. Kokouksen puheenjohtajan valinta
b. Kokouksen sihteerin valinta
c. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
d. Kokouksen kahden ääntenlaskijan valinta
4. Työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
6. Vuoden 2019 toimintakertomuksen vahvistaminen
7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Toiminnantarkastajien lausunto
9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 tilivelvollisille
10. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja sen hyväksyminen
11. Vuoden 2020 talousarvio ja sen hyväksyminen
12. META
13. Kokouksen päättäminen